/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Voorjaarsbijeenkomst 2014

In Werkendam en Woudrichem

 

Bijna 90 VSRP leden kwamen op zaterdag 22 maart naar de Scheepsbouwers aan het Steurgat in Werkendam. Het was fris weer, maar de ontvangst was warm. Het team van Jan Kleijwegt stond met de koffie klaar en vervolgens werd het hele gezelschap in groepen over de werf rondgeleid. Veel aandacht was er natuurlijk voor de lemsteraak in aanbouw van één van onze leden; een prachtig gelijnd schip. In de diverse loodsen van de werf stonden nog heel wat meer boten die de moeite van het bekijken waard waren. Men bewonderde de manier hoe bij de Scheepsbouwers een teakdek wordt gelegd, in diverse werkplaatsen bouwt, schildert, houtbewerkt. Ook de specialiteit van de werf, de spudpaal, werd natuurlijk gedemonstreerd en toen er door één van onze leden ook nog een rolfoksysteem gedemonstreerd werd, goedkoop en bruikbaar voor rond en plat, kon het werfbezoek niet meer stuk.

Met spudpaal en rolfok werd eigenlijk al een beetje een  verbinding gelegd met het vervolg van de dag: de algemene ledenvergadering.  Daar ging het namelijk over de toekomst en de vraag daarbij is vaak: hoever gaan we door met technische vernieuwingen zonder het authentieke karakter van onze schepen aan te tasten. Maar ook: hoe kunnen we schippers met prima schepen die niet geheel aan de regels voldoen toch laten meedoen aan het plezier van de verenigings activiteiten.

 

Voor de Algemene Ledenvergadering verhuisde het gehele gezelschap naar het prachtige Woudrichem, waar in de Teerkamer achtereenvolgens de vergadering, de borrel en het diner plaatsvonden. Hotel restaurant Woudrichem verzorgde het culinaire deel en dat was prima voor elkaar.

Aan het bestuur de taak om de vergadering in goede banen te leiden. Nadat het quorum was vastgesteld begon de bijeenkomst; wel iets te vroeg en met een paar storende foutjes in de algemene programma onderdelen waarvoor het bestuur zich nogmaals excuseert. Gelukkig meldde de kascommissie dat de boekhouding op orde was. Ook de verslagen van afgelopen jaar konden ook ieders goedkeuring wegdragen.

 

De Van Foreestprijs, met als doel om iemand te eren die op de achtergrond een harde werker of een betrokken VSRP- lid ondersteunt ging naar Joan Bik, vrouw van Jan Bik, wie kent hen niet? Een applaus volgende toen de naam werd bekend gemaakt. Helaas waren vanwege een -naar we hopen – tijdelijk medisch probleem van Jan beiden afwezig. De prijs zal bij hen thuis bezorgd worden.

 

Afscheid bestuursleden

Ine van Hees, onze penningmeester, Peter Vernout, onder meer bekend als havenmeester bij de zomerbijeenkomsten en Maurice Jongmans, communicatie, vice voorzitter, webmaster en nog veel meer werden bedankt voor hun grote inzet, ontvingen een warm applaus en een cadeau. Het bestuur zal actief op zoek gaan naar versterking van het team! Geïnteresseerden kunnen zich melden.

 

Toekomstvisie omarmd.

 

Na een aantal bestuurlijke overleggen tussen de VSRP en de SSRP en een studiebijeenkomst in Lelystad op 11 januari is een toekomstvisie geformuleerd met de titel: Zeilend met ronde en platbodemschepen naar 2030.

Allereerst kreeg Olav Loeber het woord die kort uitlegde dat de SSRP zich kon vinden in de gedachtes van de toekomstvisie. Daarna liet hij weten dat het bestuur van de SSRP het niet nodig vindt voor het werken aan de toekomst de huidige structuur van Stichting en Vereniging aan te passen.

 

Niek Sonneveld, secretaris van de VSRP en auteur van de toekomstvisie ging nog kort even in op de ontstaansgeschiedenis van de visie en schetste vervolgens dat het zeilen met ronde- en platbodemschepen een zaak is van schippers, mensen. Huidige en toekomstige platbodemzeilers zullen we op een nieuwe manier en eigentijdse manier moeten benaderen. Om een volgende generatie te boeien en te binden is een verandering naar netwerkorganisatie nodig, met op de achtergrond een kenniscentrum, waarin deskundigheid en advies te vinden is, evenals het archief. Feitelijk start je niet meer vanuit de schepen en de criteria, maar vanuit de mens die in nautisch erfgoed geïnteresseerd is.

 

Reacties

 

In de reacties van de zaal vielen drie hoofdthema””””s op. Ten eerste dat men wel wat snellere stappen in dit discussietraject over de toekomst wil. Ten tweede dat de visie inderdaad in de ogen van de aanwezige leden weergeeft waar we naar toe moeten groeien. Ten derde dat velen inschatten dat de SSRP niet zal meegaan in de veranderingen die nodig zijn. Hoewel we daar als leden van de vereniging geen zeggenschap over hebben maken we ons, als vereniging van donateurs van de SSRP, daar wel zorgen over en sommigen ergeren zich er aan.

De vragen en opmerkingen bewogen zich dus op het snijvlak van instemming, zorg, ongeduld en ergernis. Uiteindelijk, bij de stemming, gaf de overgrote meerderheid van de leden het bestuur de positieve boodschap mee dat de toekomstvisie omarmd wordt en voldoende gegevens bevat om nu de organisatievraag voor te leggen aan alle leden middels een enquête.

 

Enquête op komst

 

Alle leden krijgen zeer binnenkort een paar organisatievoorstellen voorgeschoteld waaruit zij mogen kiezen. Voordat deze enquête uitgaat is er nog een bestuurlijk overleg met de SSRP. Mogelijk al half april is de uitkomst van dit onderzoek klaar en kunnen we de leden vertellen welke vorm onze VSRP heeft als toekomstbestendige organisatie. Op 23 april, maar dat is met enig voorbehoud, is er ‘savonds een extra Algemene Ledenvergadering hierover.

 

Programma 2014

Er was nauwelijks tijd voor het agendapunt ‘programma 2014’, maar velen zien elkaar in Giethoorn en alle gegevens over ‘Lauwersoog’ staan spoedig op de site.

 

Borrel en diner

Hoewel de locatie van de bijeenkomst in Werkendam wel wat te wensen over liet was de catering prima. Bovendien was er gespreksstof genoeg!

 

Vertrek Dries Verwaaijen

Na afloop van de bijeenkomst in Werkendam besloot Dries Verwaaijen een knoop door te hakken en afscheid te nemen als voorzitter van de VSRP. Zie de brief van zijn hand en de nieuwsbrief.

Het huidige bestuur, alsmede oud- bestuursleden willen Dries met nadruk bedanken voor de enorme gedrevenheid en passie waarmee hij in diverse bestuursfuncties zich heeft ingezet voor ‘Rond en Plat’. We zullen nog een gelegenheid zoeken  om hem op gepaste wijze te huldigen, want dat moet absoluut gebeuren. We hopen tevens van zijn kennis en netwerk gebruik te blijven maken bij het voortzetten van ons verenigingswerk.

 

Niek Sonneveld, secretaris

Delen


Bericht achterlaten