/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Twee bestuursleden herbenoembaar

In het bestuur van de VSRP zijn een tweetal veranderingen aan de orde:

  1. De zittingstermijn van Gerda Meijer verstrijkt in het najaar 2018. Gerda is als penningmeester herbenoembaar tot najaar 2022.
  2. De zittingstermijn van Ralph Paap verstrijkt in het najaar 2018. Ralph is als vice-voorzitter herbenoembaar tot najaar 2022.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 november as. in Den Helder is de leden gevraagd in te stemmen met het herbenoemen van beide bestuursleden. Er waren geen tegenkandidaten.

Met vriendelijke groet, het bestuur

 

Delen


Bericht achterlaten