Registreer

(online) Lid worden 

Zeilers met ronde en platbodemjachten varen traditioneel, zonder haast, waar de wind hen waait, in onze rijke natuur en historie. Ze genieten van de ruimte op het water en van de ruimte aan boord. Ze hebben ruimte voor zichzelf en voor elkaar en ze delen het plezier van het traditionele varen met anderen. Schippers en bemanningen van aken, boeiers, bollen, grundels, jollen, schouwen, tjalken en vele andere, van oorsprong oude Nederlandse schepen, ontmoeten elkaar, delen hun passie, hun kennis en ervaring. De VSRP, de vereniging voor zeilers met een rond- of platbodemjacht biedt daarvoor de ruimte! Word lid door onderstaande velden in te vullen.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en kost 27,50 euro per jaar. Als u nu lid wordt betaalt u pas per 1 januari. U kunt als lid ook deelnemen aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart. Daarin staat maandelijks de rubriek ‘Tuighpraet’ met nieuws van de VSRP. Leden van de VSRP betalen slechts € 43,- voor een jaarabonnement op dit fraaie tijdschrift.

Machtigen
Voor deelname aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart en het lidmaatschap van de Vereniging is een machtiging tot automatische incasso verplicht.

Lid worden / donateur worden
Password must be at least 7 characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers and symbols.
Uw wachtwoord opnieuw
Wachtwoord sterkte
Lid gegevens 
Persoonsgegevens 
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Contactgegevens 
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Bankgegevens 
Gegevens schip 
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek
Verbergen voor Publiek

Privacyverklaring VSRP