/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Het jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 is vanaf heden digitaal op de PC, tablet of smartphone te bekijken/lezen via de website.     Tevens kan dit  document gedownload en geprint worden ” jaarverslag 2018 digitale versie” Een papieren gebonden versie kan worden besteld via de webshop. De kosten hiervan...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Wie schrijft er in

Een nazaat van de eerwaarde P. Lut (we noemen verder geen naam) heeft ons gemeld dat het in het kader van de privacy wet het wellicht niet toegestaan is dat we op deze site openbaar publiceren wie zich voor een evenement heeft aangemeld. We kunnen...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Twee bestuursleden herbenoembaar

In het bestuur van de VSRP zijn een tweetal veranderingen aan de orde: De zittingstermijn van Gerda Meijer verstrijkt in het najaar 2018. Gerda is als penningmeester herbenoembaar tot najaar 2022. De zittingstermijn van Ralph Paap verstrijkt in het najaar 2018. Ralph is als vice-voorzitter...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Houtvaert 19 t/m 22 juli

De organisatie van de Houtvaert, het grote houtvlot dat van Dokkum via Leeuwarden en Grou naar IJlst gesleept wordt vroeg ons aandacht te geven aan dit evenement. Het vlot zelf is natuurlijk al voor elkaar, maar het zou mooi zijn als er een flinke groep...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Platbodemvaren aan de Maas

Het weekend ‘Platbodemvaren aan de Maas’ is alweer achter de rug.  De deelnemers kunnen terugkijken op een heerlijk ‘platbodemweekend’. Van Koert van de Griendt ontvingen we een kort (drone) filmpje wat te zien is door op onderstaande link te klikken.  Het geeft ook een...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Afscheid van Willem Maathuis

Op 31 mei namen we afscheid van Willem Maathuis, die we zo goed kenden als schipper van de zeeschouw ‘De Vrouwe Johanna’. Samen met Anneke zien we hem hier op deze foto, genomen in 2013. Willem was trots op zijn schip, een kanjer in...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

100 jaar Zuiderzeewet, Nationale Oldtimerdag

Uiteindelijk resultaat: 100 schepen: historische bedrijfsvaartuigen, reddingboten, klassieke scherpe jachten (VKSJ) , Oude Glorie en van de VSRP de volgende schepen: zeeschouw Hobbel, grundel Cirsium Palustre, zeeschouw Eenhoorn, eiken schouw Pallieter, lemsteraak Bolle, staverse jol Buvier, schokker Kneel, boeier Ludana, lemsteraak Fidelia, lemsteraak De Bever, grundel...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Aangemeld voor Harlingen Sail

Harlingen Sail was vol: Ton & Anne Wiegmans, Herman & Sophia Troost, Harrie en Wilma van Dijk, Frans & Gina Stam, Willem Kooijman (2 pers.), Gerard & Sjek Lak, André Hoogervorst & Gerda Meijer, Lia & Frans vd Oever, Koen & José Ottjes, Wim...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Mooie vloot in Giethoorn

De stand van zaken op 17 juli: Hans & Lenneke Ossendrijver, André Hoogervorst & Gerda Meijer, Riens Buwalda (2 pers.), Jan & Marieke Smit, Paul Konings & Corrie Wesselo, Willem Kamp (2 pers.), Hans & Ada  de Groot, Bert & Fenna Mechielsen, Rien & Aartje...
Vervolg
/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Vader Tijd opende voorjaarsbijeenkomst in Hoorn

Speciaal vanwege het 30 jarig jubileum van de VSRP was Vader Tijd afgereisd naar Hoorn om de bezoekers van de Voorjaarsbijeenkomst te verwelkomen. Natuurlijk wilde hij alles weten van het zeilen met ronde en platbodemjachten en wat daaraan zo bijzonder was. Welnu, dat wist men...
Vervolg
1 2 3 4