/ door /   Verslagen / 0 Berichten

Brainstormsessie: het Ronde en Platbodemjacht in 2030

Precies 52 mensen kwamen op zaterdag 11 januari naar de brainstormdag over zeilen met ronde en platbodemjachten in 2030, oftewel ‘de toekomst’. Dit was aanzienlijk meer dan de besturen van de SSRP en de VSRP verwacht hadden en stemt tot tevredenheid: leden en donateurs realiseren zich dat het nodig is een gezamenlijke ‘stip op de horizon’ te zetten als we tot in de verre toekomst schippers en schepen varende willen hebben.

Het opschalen van de hoeveelheid broodjes en te gebruiken zalen bleek in De Kubus in Lelystad geen probleem.

Na de inleiding van Gerard ten Cate over ´de schepen´ volgde Marc Elvery over ´de schippers’. Het streven is de presentaties van de beide heren op de site te zetten. De beide inleidingen gaven na de lunch aanleiding tot pittige discussies in zes werkgroepen. Oluf van Oostrom, als dagvoorzitter realiseerde zich aan het eind van de dag tijdens het plenaire slot dat een tiental vellen met ideeën en aanbevelingen niet zomaar een toekomstvisie zal opleveren, maar wel een aantal goede richtinggevende onderwerpen.

De beide besturen gaan samen alle aangedragen ideeën bestuderen om te bezien welke al op korte termijn en welke op langere termijn uitgewerkt kunnen worden.
Het VSRP bestuur zal de uitkomst van die studie omzetten in een toekomstvisie, die  aan de leden/donateurs  zal worden voorgelegd in het voorjaar. Daarna wordt indien nodig, een voorstel voor een organisatievorm ontwikkeld en ook daar besluiten de leden dan weer over.
Het SSRP bestuur zal haar donateurs uiteraard op de hoogte houden van de vorderingen.
We zijn op weg!

Delen


Bericht achterlaten